HJEMMESIDE / MARKEDER

MARKEDER

Innovativ produktutvikling og høyt nivå på teknisk kunnskap og service, gjør at vi kan tilfredsstille våre kunders behov for avanserte løsninger og førsteklasses service. Identifisere behov, finne smarte løsninger og gjennomføre dem…det er rette måten å gjøre det på.

 

Problemer vi løser:

- Beskyttelse av stål og betong mot korrosjon, slitasje, atmosfærisk nedbrytning.
- Overmaling av eksisterende malinger, marginalt rengjorte flater, våte/fuktige underlag
- Agressive kjemikalier, korrosive medier med høy temp. i lagertanker.
- Beskyttelse av betong fra sprut og spill av kjemikalier i områder rundt lagertanker.

 

- Kort påføringstid, lang levetid og fargebestandighet.
- Passiv brannbeskyttelse for industri, off-shore og offentlige bygninger.
- Nedgravde konstruksjoner, korrosjon, trykk og slitasje.

Fireproofing
 Brannhemmende maling
Fireproofing Industrial
Passiv Brannbeskyttelse
Platform
Oil and Gas (Offshore) 
Blue tank
Petrokjemisk Industri
Water Wastewater
Vann & Avløp
Stålbru
Bruer

Vindmølle
Energi

Traktor
Landbasert Industri

marine

Marine

Pipes and Terminals

 Rør

Food and Beverage

Næringsmiddelindustri