HJEMMESIDE / OM OSS / HMS

HMS

Norge er en del av det internasjonale forskningsmiljøet, og jobber aktivt med å være i forkant av nasjonale og globale miljøkrav.
 

Sikkerhetsdatablad

Sertifikater

  • Lastes ned under produkter eller ved å klikke på logoen til ecoonline
 ECOonline

HMS årsrapport

 

Grønt Punkt Norge

   Grønt punkt

 For mer informasjon klikk på logoen

Carboline Norge er medlem av Grønt Punkt Norge (GPN), med vårt medlemskap deltar vi aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje og betaler vederlag til materialselskapene.

 

REACH

Kjemikalieregelverket REACH innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer. REACH gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og REACH-forordningen er gjennomført i REACH-forskriften. Miljødirektoratet er ansvarlig nasjonal myndighet i Norge.

For mer informasjon;