HJEMMESIDE / OM OSS / Hvem vi er / De riktige produktene

De riktige produktene

Red bucket

Innovasjon og teknologi er sentrale verdier i et selskap. Utvikling av nye produkter som løser problemer er en sterk drivkraft hos Carboline. Nye produkter gjennomgår omfattende og realistisk testing basert på kunnskap og erfaringer ervervet gjennom tiår. Våre produkter må løse virkelige problemer og gi reelle fordeler.

Vår teknologi omfatter vannfortynnbare, løsemiddelfrie og produkter med lav VOC . Enten det gjelder korrosjonsbeskyttelse, brannbeskyttelse, kjemikalieresistens, lang værbe-standighet, fargestabilitet, hurtig tørk, slitasje, isolasjon, varmebestandighet eller tankbelegg; Carboline leverer… De Riktige Produktene.

REGIONALE FoU SENTERE

► USA - Globalt hovedkvarter
► Sør-Korea
► Sør-Afrika
► Norge
► India

SERTIFISERTE PRODUKTER

► ISO 9001-2000

► ISO 14001
► IMO (International Maritime Organization)
► UL (Underwriters Laboratories)
► FM (Factory Mutual)
► ANSI Standard 61/NSF
► NORSOK M-501 (Offshore Exposure)
► DNV (Det Norske Veritas)
► LRS (Lloyd's Registry of Shipping)
► ABS (American Bureau of Shipping)
► ASME NQA-1 (Nuclear)
► NUPIC, 10 CFR 50 (Nuclear