HJEMMESIDE / OM OSS / Hvem vi er / Historikk

Historikk

lopata.jpg

Carboline blegrunnlagt i 1947 av Stanley Lopata i St. Louis, Missouri USA. Etter avsluttede
kjemistudier på Washington University i 1935, arbeidet han med salg av korrosjonsbestandig utstyr til kjemisk industri. På besøk hos en kunde ble han forelagt et problem med glassbelagte tanker som var kritisk for deres produksjonsprosess. Han utviklet derfor et furan-basert reparasjonsmateriale, og ved bruk av innovativ teknologi klarte han å løse kundens problem. Det "carbon-baserte" belegget han utviklet var starten på Carboline Company. Etter
dette har vi alltid alltid vært aktive innen segmentet kjemikaliebestandige spesialprodukter!

I 1950-årene ble Carboline's første lisensprodusent etablert i Frankrike, og dette var starten på Carboline's verdensomspennende virksomhet. Fra 1970-årene har Carboline investert i mange utenlandske samarbeidspartnere i Indonesia, Japan, Europa, Argentina, Venezuela, Sør-Korea, Dubai, Norge, Sør-Afrika, India, Kina, Thailand, Singapore, Costa Rica, Australia, New Zealand, Canada og Mexico. Dette danner grunnlaget for Carboline's verdensomspennende produksjon og salg, og gjør selskapet til en av lederne på det globale markedet for korrosjonsbeskyttende
malinger og spesialbelegg.

På begynnelsen av 1960-tallet tilbød Carboline ikke bare Carbozinc 11 (den første selvherdende
uorganiske sinksilikat primer) og Carbomastic 15 (overflatetolerant epoksy mastic), men også andre kjente handelsnavn som Phenoline, Rustbond og Pyrocrete brannbeskyttende produkter.

I 1961 var Carboline vokst til omkring 2 millioner dollar i årlig omsetning, og selskapet ble børsnotert. Behov for økt produksjonskapasiteten ledet til oppkjøp av Moran Paint i Xenia, Ohio. Etter hvert som salget økte ytterligere, ble også Admiral Paint Company in Lake Charles, LA kjøpt opp for å øke produksjonskapasiteten. I 1999 ble fabrikken i Xenia, Ohio avviklet og det ble besluttet å gjøre betydelige investeringer for å øke kapasiteten på fabrikken i Lake Charles.

1970-årene var en periode med dramatisk vekst og økt omsetning innen markedssegmentene offshore olje&gass, raffinerier og petrokjemisk industri, atomkraft, konvensjonell energi og  papirindustri. Satsning på nye områder som vedlikeholdsmarkedet, tankvogner, bruer og tankcoating for skip ble også gjennomført.

Etter dette har Carboline også kjøpt opp selskapene Plasite, Imperial Paint, Briner Paint, Sentry Polymers, Reactamine, Nullifire, A/D Fire and Nu-Chem Fireproofing products og Finnaren & Haley Marine Products. Disse oppkjøpene økte Carboline's tilstedeværelse i markedene for avanserte malinger, tankbelegg og brannbeskyttende materialer. Med oppkjøpet av Sentry Polymers i 1992 styrket Carboline sin posisjon på betongmarkedet med Semstone produkter. Sammenslåingen med Plasite Protective Coatings gjorde at Carboline kunne tilby verdens mest avanserte tank coating produkter.

Siden 2003 har Carboline investert betydelig i økt service og distribusjon over hele Nord-Amerika og etablert den ledende service- og teknisk støtte strukturen i markedet. I tillegg til Carboline's eksisterende Pyrocrete produktserie, er tilstedeværelsen i det globale markedet for brannbeskyttende materialer blitt styrket gjennom oppkjøp av det kanadiske selskapet AD Fire i 2005 og Nu-Chem i St.Louis i 2006. Kjøpet av Finnaren & Haley, en regional leverandør av skipsmaling og industri/arkitektur-produkter, kombinert med utvidelse av salgsstaben på marine/offshore segmentene
akselererte Carboline's omsetning på offshore, innenlands og kyst-marine markedene.

Internasjonaleaktiviteter har også nylig blitt utvidet. I september 2007 kjøpte Carboline ut Sumitomo Corporation's andel i Japan
Carboline Company og ble joint venture partner med Shinto Paint. Carboline etablerte et joint venture selskap, Carboline (Dalian) Paint Co., Ltd., i Dalian, Kina i january 2009. Et nytt samarbeid i Australia og New Zealand med Altex Coatings Ltd. Ble inngått i april 2009, og i samme år fikk Carboline en førende posisjon i CDC Carboline India.

Som et resultat av denne veksten, ble funksjonene til internasjonal forretningsutvikling og markedsavdelingen slått sammen i april 2009. Denne nye organisasjonsstrukturen vil bidra til økt kommunikasjon, forbedret prosjektkoordinering, mer effektiv gjennomføring av Carboline's salgs/markeds- strategi og kontinuerlig støtte for våre verdensomspennende salgsaktiviteter.

 

Corp Office_1.JPGSiden 2005 har Carboline investert i våre verdensdekkende FoU laboratorier i St. Louis for å
utvide aktivitetene innen formulering, testing, påføring og analysering av malinger, belegg og korrosjonsbeskyttelse. I tillegg har Carboline et av
verdens mest avanserte laboratorier for testing av brannbeskyttende materialer.

Carboline har også fire produksjonsanlegg i Nord-Amerika (Green Bay, Wisconsin; Lake Charles,
Louisiana; Louisa, Virginia og Toronto, Canada) og over 20 service centere/lagere lokalisert over hele Nord-Amerika.

Carboline er et selskap i konstant vekst. Vårt omdømme er bygget opp over en årrekke med
leveranser av kvalitetsprodukter for korrosjonsbeskyttelse og brannbeskyttelse over
hele verden.

Carboline produkter er blitt benyttet på bl.a.
Eiffeltårnet, Frihetsgudinnen, Golden Gate bruen, Busch Stadium, Vertical Assembly Building på Cape Canaveral (moon program), 3-Mile Island atomkraftverk, The Harvey Discovery (2006 Ship of the Year), John F Kennedy International Airport,
Olympic Stadium for sommerolympiaden 1996 og Gullfaks plattformen (ett av de mest lønnsomme
offshore feltene i Nordsjøen).


Innovasjon og utvikling av nye produkter basert på ny teknologi er fortsatt den drivende kraft bak Carboline's suksess. Vi har aldri glemt var som har bragt oss fra starten i Stanley's kjeller frem til å være en verdensledende leverandør av kvalitetsprodukter.."å hjelpe våre kunder og løse deres problemer".